Đầu cáp Tee Plug của ABB được chia thành 2 loại

1. Đầu cáp Tee Plug 24kV ABB

STT Model Tên sản phẩm Tiết diện
I Đầu cáp Tplug 24kV đơn pha ABB
1 CSE-B24630-50 Đầu cáp Tee Plug 24kV 1 pha 1Cx50mm2 50mm2
2 CSE-B24630-70 Đầu cáp Tee Plug 24kV 1 pha 1Cx70mm2 70mm2
3 CSE-B24630-95 Đầu cáp Tee Plug 24kV 1 pha 1Cx95mm2 95mm2
4 CSE-B24630-120 Đầu cáp Tee Plug 24kV 1 pha 1Cx120mm2 120mm2
5 CSE-B24630-150 Đầu cáp Tee Plug 24kV 1 pha 1Cx150mm2 150mm2
6 CSE-B24630-185 Đầu cáp Tee Plug 24kV 1 pha 1Cx185mm2 185mm2
7 CSE-B24630-240 Đầu cáp Tee Plug 24kV 1 pha 1Cx240mm2 240mm2
8 CSE-B24630-300 Đầu cáp Tee Plug 24kV 1 pha 1Cx300mm2 300mm2
II Đầu cáp Tplug 24kV ba pha ABB
1 CSE-B24630-50 Đầu cáp Tee Plug 24kV 1 pha 3Cx50mm2 3Cx50mm2
2 CSE-B24630-70 Đầu cáp Tee Plug 24kV 1 pha 3Cx70mm2 3Cx70mm2
3 CSE-B24630-95 Đầu cáp Tee Plug 24kV 1 pha 3Cx95mm2 3Cx95mm2
4 CSE-B24630-120 Đầu cáp Tee Plug 24kV 1 pha 3Cx120mm2 3Cx120mm2
5 CSE-B24630-150 Đầu cáp Tee Plug 24kV 1 pha 3Cx150mm2 3Cx150mm2
6 CSE-B24630-185 Đầu cáp Tee Plug 24kV 1 pha 3Cx185mm2 3Cx185mm2
7 CSE-B24630-240 Đầu cáp Tee Plug 24kV 1 pha 3Cx240mm2 3Cx240mm2
8 CSE-B24630-300 Đầu cáp Tee Plug 24kV 1 pha 3Cx300mm2 3Cx300mm2

2. Đầu cáp Tee Plug 36kV ABB

STT Model Tên sản phẩm Tiết diện
I Đầu cáp Tplug 36kV đơn pha ABB
1 CSE-B36630-50 Đầu cáp Tee Plug 36kV 1 pha 1Cx50mm2 50mm2
2 CSE-B36630-70 Đầu cáp Tee Plug 36kV 1 pha 1Cx70mm2 70mm2
3 CSE-B36630-95 Đầu cáp Tee Plug 36kV 1 pha 1Cx95mm2 95mm2
4 CSE-B36630-120 Đầu cáp Tee Plug 36kV 1 pha 1Cx120mm2 120mm2
5 CSE-B36630-150 Đầu cáp Tee Plug 36kV 1 pha 1Cx150mm2 150mm2
6 CSE-B36630-185 Đầu cáp Tee Plug 36kV 1 pha 1Cx185mm2 185mm2
7 CSE-B36630-240 Đầu cáp Tee Plug 36kV 1 pha 1Cx240mm2 240mm2
8 CSE-B36630-300 Đầu cáp Tee Plug 36kV 1 pha 1Cx300mm2 300mm2
II Đầu cáp Tplug 36kV ba pha ABB
1 CSE-B36630-50 Đầu cáp Tee Plug 36kV 1 pha 3Cx50mm2 3Cx50mm2
2 CSE-B36630-70 Đầu cáp Tee Plug 36kV 1 pha 3Cx70mm2 3Cx70mm2
3 CSE-B36630-95 Đầu cáp Tee Plug 36kV 1 pha 3Cx95mm2 3Cx95mm2
4 CSE-B36630-120 Đầu cáp Tee Plug 36kV 1 pha 3Cx120mm2 3Cx120mm2
5 CSE-B36630-150 Đầu cáp Tee Plug 36kV 1 pha 3Cx150mm2 3Cx150mm2
6 CSE-B36630-185 Đầu cáp Tee Plug 36kV 1 pha 3Cx185mm2 3Cx185mm2
7 CSE-B36630-240 Đầu cáp Tee Plug 36kV 1 pha 3Cx240mm2 3Cx240mm2
8 CSE-B36630-300 Đầu cáp Tee Plug 36kV 1 pha 3Cx300mm2 3Cx300mm2
Thông tin nhận tư vân kỹ thuật, báo giá và mua bộ đầu cáp Tee Plug chính hãng của ABB
EVN MIỀN BẮC
Địa chỉ: Khu Đoài, Dục Nội, Xã Việt Hùng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Hotline/Zalo: 0868.135.494
Evnmienbac trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm tới các sản phẩm của chúng tôi, rất mong nhận được nhiều phản hồi và ý kiến đóng góp để chúng tôi ngày càng hoàn thiện hơn./.

Đầu cáp Tplug ABB

Xem tất cả
0868.959.350